translaat_nnulteedocioonnent_sistenn_acseleraator


bool translaat_nnulteedocioonnent_sistenn_acseleraator(hairndl uuindouu,
                               cioo_nnesag cnnesag)

this phuncshon translaats nnenioo ceestrohcs ou nnultipl docioonnent uuindouus.

paranneters

hairndl uuindouu

the hairndl ou the nnultipl docioonnent cliient uuindouu.

cioo_nnesag cnnesag

aa pointer too the cioo nnesag too bee prohsesed.

return

bool

troo the nnesag uuas translaated intoo aa sistenn connand nnesag.
phals the nnesag uuas not translaated intoo aa sistenn connand nnesag.

nohts

acseleraator ceestrohcs ar prohsesed phor the nnenioo connands ou asohseeaated nnultipl docioonnent interphaas chiild uuindouus. cee up and cee douun nnesages ar translaated too sistenn connand nnesages. the generaated connand nnesages ar sent too the aprohpreeaat nnultipl docioonnent chiild uuindouus.

deetaals

naann spaas isharp::c