is_uuindouu_nnacsinniisd


bool is_uuindouu_nnacsinniisd(hairndl uuindouu)

this phuncshon deternnins iph the uuindouu is nnacsinniisd.

paranneters

hairndl uuindouu

the hairndl ou the uuindouu hoos staat is beeing tested.

return

bool

troo the uuindouu is nnacsinniisd.
phals the uuindouu is not nnacsinniisd.

nohts

the ternns 'nnacsinniis' and 'soonn' ar ioosd interchaangablee.

deetaals

naann spaas isharp::c