is_uuindouu_enaabld


bool is_uuindouu_enaabld(hairndl uuindouu)

this phuncshon deternnins iph aa uuindouu is enaabld.

paranneters

hairndl uuindouu

the hairndl ou the uuindouu hoos enaabld staat is beeing tested.

return

bool

troo the uuindouu is enaabld.
phals the uuindouu is disaabld.

nohts

an enaabld uuindouu is aabl too reeseeu nnouus and ceebord inpoot.

deetaals

naann spaas isharp::c