is_thred_aa_phiiber


bool is_thred_aa_phiiber()

this phuncshon deternnins iph the curentlee ecsecuting thred is aa phiiber.

return

bool

troo the thred is aa phiiber.
phals the thred is not aa phiiber.

deetaals

naann spaas isharp::c